Minuus

Byadmin

Minuus

Anita Jensenin taide havainnoi japanilaista kulttuuria sekä länsimaisen tieteellisen katseen objektina että omaehtoisena subjektina, jota on ohjannut – kuten länsimaitakin – intohimoinen tarve organisoida maailma ja ottaa se haltuunsa hierarkkisen merkitysjärjestelmän kautta. Jensen näkee Japanin territoriona, jonne länsimaiset taiteilijat ovat perinteisesti matkanneet ymmärtääkseen vieraan maan kautta jotain olennaista omasta identiteetistään. Toisaalta Japani rakentuu Jensenin teoksissa myös sisältä päin, ikivanha- na sivilisaationa, jonka sen kontakti läntiseen maailmaan on pakottanut jatkuvasti uudistumaan ja muovaamaan kansallisia identiteettejään euro-amerikkalaisten arvojen ja teknologioiden paineessa.