2014 Lukutaito-Lukutaidottomuus Tallinan Grafiikan Triennaaliin Kumussa

Byadmin

2014 Lukutaito-Lukutaidottomuus Tallinan Grafiikan Triennaaliin Kumussa

Tallinnan Grafiikan Triennaaliin Kumuun 2014

Lukutaito-lukutaidottomuus / Literacy – illiteracy
Anita Jensenin suuret Emakimono kuvarullat

Näillä töilläni haluan haastaa ja kyseenalaistaa totuttuja kuvan ja tekstin ”lukutapoja”
mm. yhdistän surrealismille totuttuun tapaan montaasimaisesti otteita eri kulttuureista ja eri aikakausilta. Näissä sekoituksissa palaset eri ajoista ja paikoista sulautuvat toisiinsa ja tavoitteeni on luoda uusia ja yllättäviä vaihtoehtoisia lukutapoja , tulkintoja ja kertomuksia maailmassa olemisen peruskysymyksiin.

Näissä nyt esille tulevissa töissäni esitysmuotona ovat perinteiset japanilaistyyliset Emakimono kuvarullat. Niissä on perinteisesti teksti ja kuva ovat olleet mukana yhtä tärkeinä tarinoiden kerronnan osina. Tämä traditio kehittyi 1100-1600 luvuilla Japanissa.
Näissä omissa kuvarullissani kohtaavat mm; ihmiskunnan alkuperäiskulttuurien animismissa toteemien kaltaisesti esitetyt suurennetut luonnon elementit kasvi- ja eläinkunnasta ja suomalaisesta ja saksalaisesta lääkärikirjoista (1908 ja 1939) sattumanvaraisesti valitut aukeamat, joissa käsitellään ja luetteloidaan erilaisia sairauksia.
Olen nostanut nämä kaikki elementit ”samalle viivalle” / samalle näyttämölle tasa-arvoisina keskenään ”luettavaksi”.

Seinälle tulevat esille rullat täysin auki levitettyinä, jolloin kaikki kuvat ovat näkyvillä samanaikaisesti.
Lisäksi seinän eteen tulee matalalle tasolle samat työt oikeassa muodossaan eli kuvarullina joita voi rullata ja avata aina vain halutun verran kerrallaan. Tai pitää ne täysin kiinni rullattuina ja omissa säilytys rasioissaan piilossa.

Hämärtää vai selkeyttää viestiä?

Japanilaisen kulttuurin ominaisuuksista; vastakkaisten elementtien yhdistämisestä syntyvä estetiikka, voimakas symbolisuus ja tapa esittää asioita moni merkityksellisesti jopa
hämärästi , ovat vaikuttaneet työskentelyyni. Mieluiten kuvaan asioita salaperäisemmin kuin liikaa selittäen ja osoitellen töitteni viestiä katsojalle .
Koitan näin antaa katsojalle enemmän mahdollisuuksia tehdä omia löytöjä ja tulkintoja.
Lisäksi länsimaalainen tapa lukea tekstiä ja asioita vasemmalta oikealle ja japanilainen oikealta vasemmalle saa täyttymyksen tai hämärtyy, kun siihen lisätään vielä vanhaan perinteiseen kuvarullan lukutapa jossa voidaan lukea vain osan kertomuksesta kerrallaan avaten rullaa halutusta tai mielivaltaisesti valitusta kohdasta. Näin lukusuunta ja siihen käytetty aika voi vaihdella omien valintojen mukaan.
Kuvissani rinnastetut ja vuorottelevat elementit eivät yritä kuvailla ja selittää toinen toisiaan, vaan pikemminkin juuri kyseenalaistavat totutun kertomuksen etenemisen lukukokemuksessa ja ehkä näin luovat kiinnostavia näkökulmia.

Ihminen, aika ja paikka maailmassa?

Meidän kaikkien ”kulttuuriperimässämme” on animismin aikakausi ja silloin kaikki luonnossa on elollista ja sillä kaikella on henki eikä ihminen eroa kivestä , puusta tai kukasta. Silloin ihminen ei voi hallita luontoa ja yrittääkin ymmärtää maailmaansa suhtautumalla kunnioittavasti kaikkeen ympärillään ja koettaen parhaansa mukaan selviytyä ja elää ympäristönsä kanssa; lukemalla ”luonnon suurta kirjaa”.

Kun taas kuvissani lainaamani lääkärikirjat 1900 luvun alkupuolelta ovat pieni näyte ihmiskunnan kulttuurien historiassa siitä vielä suhteellisen lyhyeltä ajanjaksolta jolloin kaikki luonnossa/ihmisessä yritetään asettaa paikoilleen ja nimetä ja siis ottaa haltuun ja sillä lailla yrittää hallita ympäröivää maailmaa. Näillä valittujen kirjojen aukeamilla kuvittaja on kuvannut eri tauteja ja sairauksia uskomattomalla hartaudella ja teksti on yhtä hartaasti lajittelevaa ja luokittelevaa.
Näissä esillä olevissa kuvarullissani sekoitin tahallisesti näitä kahta aikakautta ihmiskunnan historiasta luettavaksi juuri tässä ja nyt .

Alkuperäiset kirjat joita olen lainannut näissä töissäni :

Dream Diary of Madam Pavlova:
Kotilääkärikirja; Terveyttä ja sairautta koskevien asiain aakkosellinen hakemisto 1939 Suomi.

Evolution of Emotions:
Handatlanten Lehmans Medizin.
Syphilis und der venerischen Krankheiten.
Grundiss der Pathologie und Therapie der selben von Hofrat Professor Dr.Franz Mracek in Wien.
Mitt81 farbigen Tafeln nach Original-Aquarellen von Maler A.Schmitson 1908.