2006 DEN VISUELLA FÖRFÖRELSEN – Dan Sundell

Byadmin

2006 DEN VISUELLA FÖRFÖRELSEN – Dan Sundell

DEN VISUELLA FÖRFÖRELSEN

Fotoinstallationer av Anita Jensen i Galleria Uusitalo. Till 30.3.2006

En av höjdpunkterna bland galerivisningarna just nu är säkerligen Anita Jensens vackra och sensuellt vältagliga fotografiska installationer på vilka hon artikulerar en orientalisk, i synnerhet japanskt influerad erotisk estetitk. Det handlar om allegorier och visuella subtitut för en sinnlig längtan. Det handlar om at möta den åtroddas blick och se hennes kropp som ett högsta mål I räckan av övriga lustbemängda och laddade föremål.
Det kvinnliga könet har ofta atribuerats med allegorier ut naturriket. En snäcka, eller en mussla till exempel, kan förete en visuell likhet och har fått tjäna som symbol för manliga könet fått sina egna attribute som talar sitt vältaliga språk.
Det här teckenspråk har Japan egentligen lånat från Europa eftersom det ursprungliga japanska framställninssättet var rakt på sak utan omsvep. Så som på de traditionella Shunga-träsnitten. Men I den här formen, kokett och något förtäckt, känns metoden just nu som synnerligen orientalisk. Vi hat på sätt och vis bytt om med Japan eftersom västerlandet I dag har en extreme form av pornografisk konst som visserligen inte tillhör högkulturen.

På sina kompositioner kombinerar Anita Jensen porträtt av japanska kvinnor och män med respective allegoriska object för att blotta den dolda energin I bilden. Hon gör det dessutom med ett tillskott av raffinerade färger och intressanta gamla föremål med orientalisk ursprung. Här förekommer också bilder och scener ur alder japanska filmer som tillsammans med närbilder av vackra tygstycker eller handskrifter bildar en visuellt attraktiv fotopanel I klera delar. Bland bildingslagen ingår också en rad erotiska kninnostudier som på samma sätt bakas in I en store composition för att framstå som en hel sensuell ritual.
På så sätt bigger Jensen upp en modern version I japansk anda så att sinnliga gester ovh mer eller mindre förtäckta naketbilder ger en inblick I den estetik och förförelsekonst som är lätt att föknippa med en rituell orientalisk älskog.
Anita Jensen har gjort en praktfull utställning där de vågade erotiska inslagen är tillräckligt diskreta och inbäddade I allegorier för att resultatet ska vara avnjutbar. Det vi ser kretsar krng det innersta, det vill saga varseblivade av motparten, attraktionen, förälskelsen och den annalkande extasen. Något som I sin tur givetvis också kan ges en högre ideell innebörd.

Dan Sundell
Hufvudstadsbladet
Lördag 8 April 2006